Esimese poole aastaga jõudsime valitsuses otsustada kokkuhoiukohti 840 miljoni euro ulatuses. Üks osa sellest on sügisel avaldatud ministeeriumite esimesed kokkuhoiukohad, mida on nelja aasta peale kokku üle 360 miljoni euro. Teine osa juba tehtud kokkuhoiust on 480 miljoni euro ulatuses perehüvitiste riigile jõukohasemaks tegemine.