Aga ka kitsaskohtade endi osas puudub üksmeel ja kuigi 2019. aastal koostas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) e-hääletuse töörühm loetelu 25 „murekohast“ koos võimalike lahendustega, vaikib eelnõu seletuskiri sellest e-hääletuse ajaloo laiapõhjalisemast raportist. Samamoodi vaikitakse ka rahvusvaheliste OSCE valimisekspertide ja kohalike vaatlejate raportitest, mis tõid ka möödunud valimistel välja olulisi puudusi e-hääletuse põhimõtete järgmises ning tegid ettepanekuid.