Vene kiriku vaates on Venemaa pühas sõjas kollektiivse läänega ja globalismiga, ukraina rahvast ei ole olemas, niinimetatud Russki Mir (Vene Maailm) on seal, kus Kremlil vaja ja Vene impeerium peab laienema. Püha sõda ei määratletud vaid õigeusu mõistena, vaid seoti Kremli laia arusaamaga sellest, kes on osa vene rahvast ja Russkii Mirist. Kirikupea väitis, et Venemaa on Russkii Miri looja, toetaja ja kaitsja ning et Russkii Mir on vaimne kultuur.