Praegune otsus mõjutab 14 geoloogilise uuringuloa menetlust ja ühte kaevandamisloa taotluse menetlust. Need geoloogilise uuringuloa ja kaevandamisloa taotlused paiknevad Harjumaa maavarade teemaplaneeringuga kaetaval alal ja nende osas ei ole seni saavutatud kohaliku omavalitsusega kokkulepet. Peatamise otsus ei puuduta ühtegi teist maavara uuringu või kaevandamisloa taotluse menetlust, kus on kohalik omavalitsus loa andmisega nõus või on vastav kokkulepe leitud.