Eesti on ühes teiste maailma riikidega andnud 2015. aastal Pariisi kliimaleppega liitudes lubaduse teha pingutusi kliimamuutuse leevendamiseks, sest vastasel juhul süvenevad näiteks põuaperioodid ja ekstreemsed ilmastikuolud veelgi. Selleks peab oma panuse kasvuhoonegaaside vähendamisse andma iga sektor, sh turba- ja põlevkivitööstus. Mõlema tegevuse mõjul tekib valdav osa Eesti CO2 heitest, mis panustab kogu planeedi kliima soojenemisse. Ühtlasi mõjutab maavarade kaevandamine meie vee- ja õhukvaliteeti ning hoogustab liigirikkuse vähenemist.