Ajas tagasi vaadates olid aga Ukraina ja Georgia need kaks riiki, keda peeti kõige enam läänemeelseiks. Georgiale loodeti isegi rohkem kui Ukrainale. Mõlemad olid kindlad kandidaadid nii NATO kui Euroopa Liidu liikmelisusele. Tasapisi on aga olukord muutunud. Ukraina peab verist sõda oma koha eest lääneliidus. Georgia on aga viimase aastakümnega tasapisi vajunud üha rohkem tagasi Venemaa mõjupiirkonda.