Tõepoolest, Eesti Psühhaatrite Selts ei torma kunagi kiirustades kommenteerima kontekstist välja rebitud ühepoolseid hinnanguid lugupeetud kolleegi suhtes. Arstieetika näeb ette, et „arst peab suhtuma kolleegidesse austuse ja lugupidamisega. Tuleb hoiduda ebakorrektsest käitumisest teise arsti suhtes ja alandavatest märkustest tema isiku, teadmiste, oskuste ning kutsetegevuse kohta“. Tsiteerin nii siin kui edaspidi Eesti arstieetika koodeksit.