Üks neist on Põhja-Londoni künkal asuv „kaubandusesindus“, mida kasutatakse peamiselt elektroonilise luureandmete kogumiseks. Teine on uhke maahäärber, mida kasutatakse peamiselt potentsiaalsete luureinfoallikate meele lahutamiseks ja seejärel neilt teabe väljapressimiseks.