Aktivistidest on mitmed ka ministeeriumis palgal. On loogiline, et ornitoloog või ökoloog annab ministrile nõu linnustiku teemal, kuid miks annab sama isik nõu ka energeetika või majanduse teemadel? Pole kuulnud, et mõni tõsisem ettevõtja oleks palgatud majandusministrile või rahandusministrile nõunikuks. Võimalik huvide konflikt? Aga kas varem süsinikuäris osalenud kliimaministeeriumi ametnikul või ministri nõunikuks saanud ELFi esindajal ei pruugi olla huvide konflikti, sest tema sissetulek on olnud otseses sõltuvuses „kliima päästmisele“ eraldatud rahasummadest?