Kuigi näiteks päästjatel tõusis 2023. aastal palk märkimisväärsed 36,1%, millega jõuti 1620 euroni, jäi see ikkagi oluliselt alla neile selleks daatumiks lubatud eesti keskmisele palgale. Ehk siis lubadus jäi järjekordselt täitmata ja seda mitte pisut, vaid 212 eurot ehk tervelt 13%.