Eesti õpetajad on ühiskonna üsna head sidujad, samuti on nad tõestanud oma empaatiavõimet ja solidaarsust. Olgu näitena toodud tervisekriisi periood, Vene agressiooni tõttu Eestisse tulnud Ukraina sõjapõgenike toetamine, samuti püüded toime tulla kaasava hariduse ja õppe personaliseerimise ootustega ning valmisolek töötada klassijuhatajana.