Vajalik on rehabilitatsiooniprogrammide väljatöötamine nendele sõidukijuhtidele, kelle tervslik seisund ei võimalda koheselt autorooli istuda. Tervisetõendi ajaline kehtivus teatud vanusest on viis aastat, aga ei ole piiranguid sellele, et tulenevalt tervislikust seisundist ei saaks seda väljastada lühemaks ajaks või teatud piirangutega.