See oli kriis, mille ajal oli ajakirjandusel võimalik viia ellu oma suurimad ambitsioonid, aidata lugejatel mõista maailma, et seda parandada, ning Timesi arvamuslugude rubriigis, mis oli minu vastutusalas, oli meie ülesanne esitada kõiki vaatenurki. Olime avaldanud kirjutisi, milles vaieldi vastu mõttele kasutada vägivalla peatamiseks sõjaväge, ja ühe, milles kutsuti üles politseid täielikult laiali saatma. Kuid Cotton, kes on sõjaväeveteran, kutsus üles kasutama sõjaväge, et kaitsta inimelusid ja ettevõtteid märatsejate eest. Mõned Timesi reporterid ja teised töötajad ründasid toonase nimega Twitteri, nüüdse nimega X-i kaudu tema otsust see argument avaldada, kartes, et ta veenab Timesi lugejaid oma ettepanekut toetama ning see viiakse ellu. Järgmisel päeval avaldas Timesi ametiühing – NewsGuild-CWA üksus – avalduse, milles nimetas seda artiklit „selgeks ohuks nende ajakirjanike tervisele ja turvalisusele, keda me esindame“.