Seaduse seletuskirjas on välja toodud, et õigusabilepingu eelduseks on vastastikune usaldus teineteise õigussüsteemide vastu. Usaldus Venemaa õigussüsteemi vastu Eestil puudub, seega tuleb esimesel võimalusel lõpetada õigusabileping. Õigusabilepingu lõpetamise otseseks ajendiks on Venemaa poolt Ukraina vastu toime pandud ning jätkuv sõjaline agressioon. Õigusabilepingu lõpetamisega annab Eesti Venemaale sellega sõnumi, et senisel moel agressorriigiga õigusabialast koostööd ei saa jätkata ning Venemaaga suhtlus hakkab edaspidi toimuma üldistel alustel.