Selge on, et jäätmereform on vältimatu: olmejäätmete materjalina ringlussevõtu sihtarvude lubaduse täitmiseks peame midagi ette võtma. Kahjuks on kõige suurem probleem jäätmereformi väljatöötamiskavatsuse (VTK) ettepanekutes, et puudu on kaasnevate sisuliste mõjude analüüs ja probleemide lahendused: meil puudub kindlus, et läbi viidavad muudatused ka tegelikult positiivset mõju avaldaksid.