Aegamööda on vähenenud erinevate linnuliikide arvukus. Kindlasti ei ole see tingitud ainult puude raiumisest, lindude arvukust mõjutavad väga erinevad faktorid, sh kliima, teised liigid, haigused ja igasugune inimtegevus. Kuigi pesitsusperioodi tähistav raierahu ei lahenda üksi lindude vähenemise probleemi, aitab see siiski seda leevendada. Inimestena eksisteerime loodusega kõrvuti ning saame arvesse võtta looduses esinevaid rütme. Saame olla inimlikud ja moraalsed.