Ajakirjanduse rolle ja olemust mõtestatakse ja ümbermõtestatakse pidevalt – nii inimestevahelistes aruteludes, teadusteooriates kui ka riikideülestes õigusaktides. Viimaseks näiteks on äsja Euroopa Liidus heaks kiidetud Euroopa meediavabaduse määrus. Määruse eesmärk on kaitsta demokraatliku riigikorralduse alustalasid: sõnavabadust ja vaba tasakaalustatud arutlusruumi. Määrus küll kaitseb ajakirjandust ja ajakirjanikke poliitilise võimu kuritarvituse eest, kuid samas ei defineeri, mis täpselt on tänapäeval ajakirjandus ja kes on ajakirjanik.