Hiljutises riigikontrolli auditis on välja toodud, et Eestis puudub riiklikul tasandil ravikvaliteedi jälgimise süsteem. Riigikontrolör Janar Holm soovitab leida asutus, kelle ülesandeks on see seada ning möönab, et tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded peavad olema selged ja asjakohased ning arvestama asutuste erinevate teenuste profiili ja suurust.