Tööstressi käsitlust täiskasvanutel võib teatud määral üle kanda ka koolistressi all kannatavale noorele. Teame, et tööstressi võib tekitada liigne töökoormus, organisatsiooni töökultuuri omapärad aga ka suhted ülemuse või kolleegidega. Sellega toimetulekuks võib töötaja vajada puhkust, muudatusi töökorralduses või -koormuses. Vajalikuks võib osutuda ka töökoha või eriala vahetus. Positiivne on, et teatud määral on töötajal endal võimalik töökohas muutusi esile kutsuda. Noore võimalused oma koolikeskkonna ning koormuse optimeerimisel on aga parimal juhul ahtad.