Avalikkuse mõtted ja tähelepanu on kampaaniate ja meedia survel suunatud lõunapiiri kriisile ning välisabi andmisele. Selle kõige taustal on ketramas probleem, millele ei ameeriklased ega kandidaadid ei taha tähelepanu pöörata.