Kuid nende muudatuste valguses kerkib esile oluline küsimus: kas me peaksime ühtlustama regulatsioonid Euroopa Liidu tasandil või looma oma, Eesti-spetsiifilised reeglid?