Kui Donald Trump sai 2017. aastal Ameerika presidendiks, oli tema üheks esimeseks otsuseks teatada Ameerika lahkumisest Pariisi kliimaleppest. Ootuspäraselt pälvis see ülemaailmset kriitikat ja kahjustas tugevalt Ameerika mainet usaldusväärse partnerina, lisaks ei leidnud see otsus toetust ka Ameerika ettevõtjate seas.