Ukrainlased kontrollivad Harkivi oblasti sõjaväevalitsuse ülema asetäitja Roman Semenuhha sõnul Harkivi oblastis rindelinna Vovtšanskit 60% ulatuses. Harkivi oblasti põhjaosas olev rindejoon on stabiliseerunud.