Eelmisest küsimusest tulenevalt ei pälvinud hinnet „viis“ ükski debatis osalenud poliitikust, kuivõrd kohustus tuua välja omavahelisi sarnanemis- ja eristumiskohti lasub – isegi kui vaid osaliselt – debateerijatel endil. Ometi võib ka küsida, kas Ukrainaga seotud küsimuste asemel oleks moderaatorid võinud kiiremini viia diskussiooni tuuma teemadeni, mis puudutanuks ehk selgemini Euroopa Liidu rolli liikmesriikide julgeoleku tagamises ja arendamises.