Paraku tikuvad mõned lapsevanemad ajakirjandust ära kasutama, et endale sobivat fooni luua, jättes samal ajal lapse huvid tahaplaanile. Õnneks jäävad lapsevanemate poolt toimetustele pakutavad hooldusõiguse või lahutuse juhtumid enamasti siiski kajastamata.

Keerukamaks läheb, kui alaealisest on juba saanud avaliku elu tegelane, kes oma igapäevase tegevuse tõttu peabki taotlema tähelepanu. Ta on nagunii avalikkuse tähelepanu all; teatud aspektid peresisesest vaidlusest on juba teada, sest asi on kohtus või ühe osapoole kaudu juba avalikustatud.

Selliste juhtumite puhul on ajakirjanduslik põhjendus teema käsitlemiseks kaalukam. Kui veel alaealine sportlane või muusik äkki enam ei esine või satub kohtuasja keskmesse, siis tekib avalikkusel ootus teema kohta infot saada.

Küsimus on siiski detailsuse astmes. Isegi kui asjaosalised ise on valmis väga üksikasjalikult vastastikuseid suhteid ajakirjandusele kirjeldama, peaks toimetused piiri pidama ning isiklike detailide kirjeldamisel tagasi hoidma. Muidu võib ajakirjanduse käsitlus peresisest vaidlust veelgi enam tsementeerida ja edasise lahenduse leidmist raskendada.