Kõnekas on see, et rahandusministeerium tunnistas, et kaitseinvesteeringute keskus rikkus välihaiglate hankega seadust. Hanke kvalifitseerimistingimused olid õigusvastased, raamlepingut muudeti pärast tähtaega ning asi on lahendatud nii, et osa tööde hinna saab hanke võitja kujundada oma suva järgi.