Pole midagi, Tallinnas on ka lasteaed Mudila (huvilised saavad venekeelse tõlke ise netist järele vaadata). Ega alati saagi kõiki risttähendusi vältida. Saksa tankikomandöri Erwin Rommeli perekonnanimi tähendab hollandi keeles näiteks rämpsu; võib arvata, mis nalju sõja ajal vaikselt kardinate taga Madalmaades tehti. Eestimaad valitses toona kindralkomissarina Karl-Siegmund Litzmann.