Eesti 200 juhitavad ministeeriumid on oma arvutused teinud. Kärped majandusarengu, küberturvalisuse, hariduse, teaduse, innovatsiooni ja välispoliitika arvelt ei ole lihtsad. Neil on mõju meie julgeolekule ja tulevikule. Samas adume, et need kärped tuleb teha ja oleme solidaarsed ülejäänud valitsusega ja teiste ministritega, kellele on antud samasugune ülesanne. Ent pilt, mis nende arvutuste tulemusena avaneb, ei ole õiglane. Erand erandi järel puigeldakse kärbetest eemale. Viimaks selgub, et Eesti 200 ministeeriumidel tuleb teha pool kogu valitsuse peale mõeldud kärbetest.