Juhtunud on aga see, mille eest akadeemik Jaak Aaviksoo on varem hoiatanud: oleme seaduse näol saamas keskkonnakoormiste käsulauda. Enamgi veel - vähe sellest, et valitud (era)sektoritele seatakse uusi piiranguid saame maksumaksjatena (lisaks oma sõidukitelt makstavale maksule) kinni maksta ka avaliku sektori ehk ametkonna masinapargi elektrifitseerimise. Parempoolsed on olnud seisukohal, et kliimaseadust praegusel kujul vaja ei ole.