Karistusseadustik paistab olevat üks positiivne näide, mis annab selgelt teada, mida ei tohi teha. Kui ikka mingi suurema sigadusega hakkama oled saanud, näiteks oma lapse maha müünud, siis on kohe selge, et karistuseks võid saada ühe kuni viieaastase vangistuse. Riigi reetmine on palju karmim tegu, selle eest pannakse vangi kuni viieteistkümneks aastaks, samas kui riiki on leebemalt reedetud, siis võidakse piirduda vaid viie aastaga.