Kuidas siis selline kallinemine teoks sai? Eesti puhul saab rääkida kolmest faktorist: COVID kriisi ning venemaa agressioonisõja mõjud, keskkonnatingimuste karmistumine ajas ning muud täiendavad, raudteest otseselt mitte tingitud nõuded.