Alustasime Tartus ja Tartumaal kopsuvähi sõeluuringu pilootprojekti 2021. aastal ning saavutasime kohe esimesel aastal märkimisväärse osalusprotsendi – 79 protsenti sihtrühmast tuli sõeluuringule. See on tähelepanuväärne võrreldes teiste samalaadsete projektidega mujal maailmas ning samuti võrreldes Eestis tehtavate sõeluuringutega, kus osalusmäär on 61-66 protsendi piirides.