Täna korraldas Delfi Meedia koostöös Milttoni ja välisministeeriumiga konverentsi, mis oli pühendatud just nimelt Ukraina ülesehitamisele. Sellele tuleb mõelda juba praegu ning mõelda ka kontekstis, et päris püsivat rahu ei pruugi niipea tullagi. On täiesti realistlik uskuda, et Ukraina saavutab endale sobiva status quo ja sõja kõige aktiivsem faas lõpeb, kuid on sama realistlik uskuda, et nähtavas tulevikus formaalset rahulepingut ei tule. Mitte et Moskva kallaletungi eest ka ametlik dokument kaitsta suudaks.