„Praegune draamajuht Tiit Palu on Vanemuise draamatruppi juhtinud 2013. aastast. Ta on ehitanud üles tugeva trupi ja pakkunud nii trupile kui teatripublikule repertuaarivalikuga mitmekülgseid võimalusi teatri teha ja näha. Tiidu tehtud töö on Tanelile tugevaks vundamendiks, mille pealt edasi minna,“ rääkis Mäe.

Teatrijuhi sõnul on Tanel Jonase tugevus ja eelis lai vaade teatrimaailmale ja kogemustepagas, mis aitab teravalt tajuda Eesti teatrit kui tervikut ja näha Vanemuise teatri positsiooni, tugevusi ja arengupotentsiaali seal sees: „Seda kogemust on kujundanud loomingulise juhi ülesanded ja lavastajatöö Ugala teatris, aga ka näitleja- ja lavastaja-aastad Vanemuise teatris ning väljaspool.“

Tanel Jonas

Uuenduslik pilk repertuaarile

Oma draamajuhi visioonis avas Tanel Jonas soovi suurendada draamarepertuaari fookust ühiskonnas aktuaalsetele teemadele, probleemidele ja ideedele: „Teater ei pruugi olla päevakajaline, aga ta peab olema aktuaalne, jutustades lugusid, mis suhestuvad praegusest tugevamalt inimeste ja maailmaga teatri ümber.“ Repertuaariloomes peab Jonas oluliseks sihtrühmaks ka lapsi ja noori.

Jonase sõnul iseloomustab Vanemuise praegust draamarepertuaari sõnateatrikesksus, kuigi draamatrupp on teinud aegade jooksul väikesi põikeid ka teistesse žanritesse. „Need põiked on Eesti teatripildis olnud enamasti õnnestumised ning pakkunud ka tegijatele endile uusi ja värskeid võimalusi loominguliseks eneseteostuseks. Senisest sagedasem žanrite omavaheline segamine ja julgemad katsetused muusika- ja tantsuteatris on potentsiaal, mida tulevikus julgemalt katsetada, see avardab üldist repertuaaripilti ning pakub trupiliikmetele vaheldusrikkaid ja huvitavaid võimalusi erialaseks arenguks,“ tõdes Vanemuise teatri tulevane draamajuht Tanel Jonas.