Süsteemide lihtsustamise ja kitsaskohtade lahendamise eesmärgil oleme asunud ümber korraldama rehabilitatsiooniteenuseid, abivahenditeenust ja tööealiste puude tuvastamise ning töövõime hindamise süsteemi. Eelnimetatud muudatustega ei lõppe teenused inimeste jaoks, vaid tehakse abi saamise võimalusi selgemaks, lihtsamaks ja terviklikumaks.