Neljast passikontrolliputkast töötas kõigest kaks. (Olgu selguse huvides lisatud, et tegu ei olnud tavapärase julgestuskontrolliga, vaid piirikontrolliga, mis läbitakse hiljem ja üksnes siis, kui väljutakse Schengeni tsoonist.)