Mihhail Kõlvart (3-) oli ettevalmistunud ning toetas mitmeid oma seisukohti selgete faktide ja numbritega. See teeb sõnavõtud kuulajate lihtsamini jälgitavaks. Samas meeldis Keskerakonna juhile eriti saate esimeses osas küsida retoorilisi küsimusi, mille asemel oleksin hoopis kuulda tahtnud tema vastuseid. Niigi üsna väheses vastandumises ei olnud Kõlvartil pea üldse rolli ja tundus, et teiste debateerijate jaoks ei olnud tema kohalolu ülemäära oluline.