Otsustamatuse põhjus ei olnud isegi mitte vaidlus mingite tehniliste detailide üle, vaid ühe liikmesriigi, Ungari, põhimõtteline vastuseis. Nii enne kui pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale näitas Ungari autokraatlik peaminister Viktor Orban üles varjamatut poolehoidu agressorriigile ja rõhutas oma sooje suhteid diktaator Vladimir Putiniga, sülitades euroopalikele alusväärtustele, nagu inimõigused ja demokraatia.