Efektiivseim on järjepidev pühendumine ja töö. Mille ülioluliseks osaks on alkoholipoliitiliste meetmete rakendamine, vajadusel värskendamine ja uuendamine ning jõustamine.