Dissonants, mis võimaldab lausuda, „nemad seal Euroopas“, justkui meie polekski eurooplased. Ning mis väljendub ka enamuse erakondade nimekirjades figureerivate isikute puudulikus euroettevalmistuses.