Nõukogude okupatsiooni ajal ehitatud lasteaedades ning tegelikult ka koolides puuduvad normaalsed tingimused kuumalaine ajal õppetegevuse normaalmahus läbiviimiseks või töötamiseks. Nii on vähemalt mõni Tallinna kool kuumalaine ajal lühendanud ainetunde senise 45 minutilt 30 minutile. Seda tervisekaitse kaalutlustel. Samas on lasteaiad sunnitud jätkama normaaltingimustes tööd, kuigi meeldiv ega teatud tingimustel ka ohutu see pole.