Alustuseks paluti moodustada viiesed meeskonnad, et vastata ka kiusliku viktoriini – nagu Talivee seda nimetas – küsimustele. Seal küsiti, keda pidas 1936. aastal Tartu juuksur tegelikult silmas, kui rääkis Elo Tuglasele teadmata, kes ta mees on, et kirjanik Tuglas pidavat aina purjutama, väga piinlik lugu. Pärast selgus, et õige vastus on Luts, sest too oli pahandanud, et teda joodikuks peetakse, ja tutvustanud end voorimeestele alati Tuglasena.