Tihti satuvad skulptorid meediapilti siis, kui avatakse mõni nende rohkelt arvamusi tekitav monument. Mida rohkem poleemikat see tekitab, seda rohkem kommentaare neilt küsitakse. Sageli on nad neid jagades seepärast kaitsval positsioonil.