Rääkides majanduse arengust toob Tsahkna selgeid põhjendusi, miks on oluline tuua Eestisse välisinvesteeringuid ning nimetab erinevaid valdkondi, kuhu neid suunata. Selmet reageerida sisuliselt küsimusele, kasutab Sepp hirmutamistaktikat, tuues näiteid katastroofilistest keskkonnamõjudest ilma neid kuidagi tõestamata.