Riigikogu valimistel on valimisõiguslik Eesti kodanik, kes on vähemalt 18-aastane, kandideerida aga saab vähemalt 21-aastane kodanik. Kohaliku omavalitsuste valimistel seevastu saab valida noor juba 16. eluaastast ja kandideerida 18. eluaastast. See vastuolu pole vaid ebaõiglane, vaid ka põhjendamatu, nõuab põhiseaduse muutmist, mis teadagi pole kuigi lihtne.