Valimis- ja kandideerimisõiguse langetamisega kaasnevad suuremas pildis ainult plussid: noortele antakse justkui võimu juurde, noortega luuakse usaldussuhteid ning pikemas perspektiivis juurutame vajadust hääletama minna, mis on tänapäeva demokraatia säilitamiseks ülimalt oluline.