Minu arvates on vale toetada sellise otsuse vastuvõtmist. Tuumaenergeetika üle otsustamine on äärmiselt vastutusrikas samm, millel on olulised mõjud tulevastele põlvkondadele. Sestap peab siin kehtima põhimõte „üheksa korda mõõda, üks kord lõika.“