Mõistagi tuleb seda teha viisil, et ausalt makse maksva ettevõtte huvid oleksid kaitstud ja seda nii andmekaitset austades kui ka tagades neile ausa konkurentsi turul. Kus on tasakaalupunkt, tulebki ühiskondliku diskussiooniga leida.