Kiire analüüsi järel negatiivse lisaeelarve eelnõule võib välja tuua kolm halba uudist ja kaks alternatiivset lahendust. Esimene halb uudis on seotud dividendidega, millega riigikassat täidetakse. Nii võetakse Riigimetsa Majandamise Keskusest täiendavat dividendi 49,5 miljonit eurot ning Eleringist 18,5 miljonit. Mõistagi peab riigimets teenima rahva ja riigi huve, kuid ometi tekib sellist dividendimakset vaadates kõhe tunne, et valitsuse lubadus panna piir metsade tagavara langusele on sama usaldusväärne kui lubadus pensioneid mitte tulumaksustada. Värskelt ilmunud statistilise metsainventuuri andmed näitavad, et 2022. aasta raiemaht oli Eesti viimaste aastate suurim ning dividendisurve võib üsna lihtsasti viia tõsiasjani, et riigimetsas laastud muudkui lendavad.