Tuletame meelde, kuidas 11. detsembril 2019 võttis Euroopa Komisjon vastu Euroopa roheleppe, mis seadis ja sätestas ELi sihi jõuda aastaks 2050 kliimaneutraalsuseni. Roheleppe tutvustamisel ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen: „Rohelepe on ühelt poolt vajalik, et vähendada emissioone, ent teiselt poolt on selle eesmärgiks luua töökohti ja hoogustada innovatsiooni. Rohelepe on meie uus kasvustrateegia, mis annab tagasi rohkem, kui võtab ära.“